Rác rối vì xe không chính chủ gây tai nan giao thông

Xe không chính chủ gây tai nan giao thông (TNGT) sẽ gây khó khăn cho cả người chủ cũ và chủ mới lẫn cơ quan quản lý phương tiện, xử lý vi phạm, điều tra giải quyết TNGT.